Wat zie ik?
Casus Hampton’s Hump
Inhoud:

  Auteur(s):

  Patrick van der Geest1,2, Rianne GF Dolmans2, Bob Eikemans1,2

  1Afdeling Intensive Care, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

  2Afdeling Intensive Care, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

  Correspondentie:

  Patrick van der Geest - pjvandergeest@gmail.com
  Wat zie ik?

  Casus Hampton’s Hump

  Figuur 1 X-thorax
  Vanwege de hoestklachten werd een X-thorax gemaakt, die een wigvormige opacificatie links toont.

  Figuur 2 Computed tomography pulmonary angiography (CTPA)
  Aanvullende CTPA toont een tweetal focale contrastuitsparingen in een subsegmentele arterietak (groene pijlen), passend bij een longembolie. In het longparenchym perifeer van het afwijkende arterietakje een wigvormige consolidatie, passend bij een longinfarct.

  Anamnese

  Een 32-jarige man presenteert zich op de spoedeisende hulp met klachten van algehele malaise en het zien van vlekken voor de ogen. Daarnaast heeft patiënt sinds een paar dagen last van een droge niet-productieve hoest.

  Beschouwing

  Patiënt werd opgenomen op de intensive care voor bloeddrukregulatie wegens een hypertensief spoedgeval, met daarbij acute nierinsufficiëntie en graad 3-4 retinopathie. Er werd gestart met labetalol intraveneus, waarbij patiënt gelijktijdig werd ingesteld op orale antihypertensiva. Gedurende opname herstelde de nierfunctie en was de bloeddruk adequaat gereguleerd met orale antihypertensiva. Vanwege de hoestklachten werd een X-thorax gemaakt, die een wigvormige opacificatie links toonde. Aanvullende CT-scan toonde een subsegmentele longembolie links met wigvormige consolidatie, passend bij een longinfarct. Aanvullende diagnostiek naar een onderliggende oorzaak staat in. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een vasculitis of systemische lupus erythematodes (SLE). Een trombotische microangiopathe (TMA) is reeds uitgesloten.

  De wigvormige afwijking ten gevolge van een longinfarct is een Hampton’s hump. Een van de tekenen van longembolie die op X-thorax te onderscheiden zijn naast  het teken van Westermark en het teken van Palla.[1,2] Hampton’s hump is een pleurale wigvormige opacificatie die duidt op een longinfarct distaal van een perfusiedefect.[1,3] Het teken van Westermark is een gebied van focale oligemie als gevolg van proximale occlusie van de betrokken longslagaders.[4,5] Het teken van Palla is een prominente rechts aflopende longslagader suggestief voor een occlusie.[1]

  De auteurs verklaren dat er geen sprake is van een belangenconflict. Er is geen financiering of financiële steun ontvangen.

  De patiënt heeft toestemming gegeven voor de publicatie van deze casus.

  Referenties

  1. Shahul H, Manu M, Mohapatra A. Hampton’s hump, Westermark’s sign and Palla’s sign in acute pulmonary thromboembolism: a rare concurrence. BMJ Case Reports 2019;12:e231693.
  2. Pruijsten R, Van der Klooster J. Een man met dyspneu. NTVG 2009; 153: B395.
  3. Mendes I, Neves V. Hampton’s Hump. N Eng J Med 2021; 385: 1796.
  4. Sreenivasan S, Bennett S, Parfitt V. Westermark’s and Palla’s Signs in Acute Pulmonary Embolism. Circulation. 2007;115:e211.
  5. Webb W, Higgins C. Thoracic Imaging: Pulmonary and Cardiovascular Radiology, North American Edition. Lippincott Williams & Wilkins. (2010) ISBN:1605479764.