Editie 4 – september 2023

Intensive Care en wetenschappelijk onderzoek in Leiden

september 28, 2023

Intensive Care is een breed, generalistisch specialisme binnen de geneeskunde. Het draagt bij en is vaak essentieel bij de behandeling van de meest zieke patiënten…

Nutrition in the critically ill patient

september 28, 2023

Wie: Kristine Koekkoek, fellow Intensive Care UMC Utrecht Wat: Nutrition in the critically ill patient Waar: Intensive care, Ziekenhuis Gelderse Vallei en UMC Utrecht Begeleiding:…

Heeft u het al gehoord?

september 28, 2023

Iedereen studeert op zijn eigen manier. Je komt allerlei goede en minder goede bronnen tegen. Via deze rubriek presenteren we u graag korte kernboodschappen van…

Wat wEDIC nog?

september 28, 2023

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan…

Botontkaling door citraat – CVVH

september 28, 2023

Samenvatting Achtergrond: hypocalciëmie als gevolg van citraat-antistolling tijdens CVVH wordt voorkomen door toediening van extra calcium op geleide van een streefwaarde van het geïoniseerd calcium…

Een bloedstollend beloop

september 28, 2023

Casus Onlangs zagen wij een interessante patiënt met meerdere ongebruikelijke problemen en diagnosen die allen geschikt waren voor de visitevraag: ‘Hoe zat dat ook alweer?’…

Potential pandemic pathogens series: Candida auris, an imposter among us?

september 28, 2023

Abstract The last two years we have experienced the effects of the COVID-19 pandemic. Since pandemics have been a part of the history of humanity,…

Een ongebruikelijke longontsteking

september 28, 2023

Casus Een 19-jarige vrouw, in de voorgeschiedenis bekend met een pyelonefritis en morbide obesitas (BMI 42) waarvoor zij sinds >1 jaar werd behandeld met liraglutide-injecties,…

Maagsonde lokalisatie met echo

september 28, 2023

Patiënten op de Intensive Care (IC) worden onderworpen aan een grote hoeveelheid diagnostiek waaronder thoraxfoto’s. Het maken van röntgenfoto’s op de IC is belastend voor…

Na de opleiding aan het werk?

september 28, 2023

Samenvatting Achtergrond: Werkloosheid is een groeiend probleem onder, voornamelijk startende, medisch specialisten. Over de omstandigheden op de arbeidsmarkt voor jonge intensivisten is minder bekend. Methode:…