Editie 5 – november 2023

Het effect van magnesiusmsulfaattoedieding op het verloop van het QTc-interval bij IC patiënten

november 23, 2023

SAMENVATTING Achtergrond Er is een hoger risico op het ontwikkelen van ritmestoornissen bij een verlengd QTc-interval (gedefinieerd als een QTc >500 ms). Het doel van…

Kerstochtend

november 23, 2023

Kerst 2022 zal ons nog lang bijblijven. Het was een dag waarop ik, als jonge klare intensivist, meer dan eens het belang zag van simulatietrainingen.…

Generatie Z dokters: hoe houden we ze aan boord?

november 23, 2023

Achtergrond De huidige generatie arts-assistenten niet in opleiding tot specialist (ANIOS) behoort grotendeels tot de Generatie Z, afgekort Gen Z. Deze generatie is geboren na…

Wat staat er in het advies op passende zorg over de intensive care

november 23, 2023

De werkgroep ‘Passende zorg’ van de NVIC heeft op 14 september een document gepubliceerd met aanbevelingen over het starten of continueren van een IC-behandeling. Het…

Opvallende toename van opzettelijke overdoseringen bij jongeren

november 23, 2023

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (inderdaad, die andere NVIC) heeft in haar jaaroverzicht van 2022 alarmerende cijfers onthuld: het aantal opzettelijke overdoseringen door jongeren tussen…

AI op de IC

november 23, 2023

Jessica Workum is intensivist en klinisch farmacoloog in het ETZ. Daarnaast is zij opgeleid aan de TU/e als biomedisch ingenieur en promoveert zij op het…

Biomarkers in critically ill patients

november 23, 2023

Wie: Jos van Oers, intensivist Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Wat: Biomarkers in critically ill patients Waar: Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam…

Wat wEDIC nog

november 23, 2023

Vragen

Casus ruiterembolus

november 23, 2023

Een 72-jarige man, met een blanco voorgeschiedenis, presenteert zich op de spoedeisende hulp wegens een collaps na de toiletgang. Patiënt is ernstig dyspnoeïsch en tachypnoeïsch.…

Heeft u het al gehoord?

november 23, 2023

Iedereen studeert op zijn eigen manier. Je komt allerlei goede en minder goede bronnen tegen. Via deze rubriek presenteren we u graag korte kernboodschappen van…