Volume 32

Association between self-efficacy and health-related quality of life in Intensive Care COVID-19-survivors, the prospective MaastrICCht cohort

januari 29, 2024

Teaser: In een cohort van COVID-19 overlevenden onderzochten we de associatie tussen zelfeffectiviteit, gemeten met GSES 3 maanden na ontslag, en kwaliteit van leven (KvL),…

Preoperative predictors of prolonged ICU stay

januari 29, 2024

Teaser: Een verlengde IC opname wordt geassocieerd met slechtere uitkomsten. Dit retrospectieve cohortonderzoek identificeert preoperatieve parameters die een verlengd verblijf op IC na electieve grote…

AI op de IC

januari 25, 2024

Mechanische ventilatie is een van de hoekstenen van de intensive care. Circa 35% van onze patiëntenpopulatie wordt binnen 24 uur beademd. Als intensivisten weten wij…

Detection of drug-induced platelet inhibition with sonic estimation of elasticity via resonance using the QuantraTM

januari 25, 2024

Teaser: Er is een nieuwe test, de QuantraTM, die door visco-elasticiteit van volbloed middels sonische resonantie te meten mogelijk beter medicijn-geïnduceerde plaatjesremming kan quantificeren dan…

Samenvatting 2023 ESICM ARDS-richtlijn

januari 25, 2024

Onlangs heeft de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de behandeling van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Deze richtlijn…

Effect of anaesthesia depth monitored using Bispectral Index on time to extubation in cardiothoracic surgery patients

januari 25, 2024

Teaser: In deze observationele studie onderzochten we de relatie tussen anesthesiediepte – gemeten met de BiSpectral Index (BIS) neuromonitor – en de postoperatieve tijd tot…

Wat wEDIC nog?

januari 25, 2024

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan…

Jaargang 32, Editie 1 – januari 2024

januari 25, 2024

(micro-)organismen?

januari 25, 2024

Een 24-jarige man met een blanco voorgeschiedenis was als bijrijder betrokken bij een hoogenergetisch trauma, waarbij de auto over de kop was gegaan en in…

ARDS bij ernstig traumatisch hersenletsel. To prone or not to prone?

januari 25, 2024

Traumatisch hersenletsel (TBI) is een van de voornaamste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit wereldwijd.[1,2] Hierbij is ARDS een frequent gerapporteerde complicatie, geassocieerd met een hogere…