Editie 2 – maart 2024

Het effect van magnesiusmsulfaattoedieding op het verloop van het QTc-interval bij IC patiënten

maart 14, 2024

Achtergrond Er is een hoger risico op het ontwikkelen van ritmestoornissen bij een verlengd QTc-interval (gedefinieerd als een QTc-tijd >500 ms). Het doel van deze…

Aspergillose, een zeldzame oorzaak van een gedaald bewustzijn

maart 14, 2024

Retractie Wegens het onterecht opvoeren van een medeauteur zonder diens medeweten en het ontbreken van een informed consentverklaring van de familie van de patiënt wordt…

Heesakkers

maart 14, 2024

Wie: Hidde Heesakkers Wat: Impact van COVID-19; op overlevenden, hun naasten en IC-verpleegkundigen Waar: Intensive Care, Radboudumc, Nijmegen Begeleiding: prof.dr. Mark van den Boogaard, prof.dr.…

NVIC kennisagenda  (subcommissie W&I) 

maart 14, 2024

In navolging van de meeste andere specialismen is ook de NVIC gestart met een project om een Kennisagenda voor de Intensive Care te ontwikkelen. Het…

Casus Hampton’s Hump

maart 14, 2024

Anamnese Een 32-jarige man presenteert zich op de spoedeisende hulp met klachten van algehele malaise en het zien van vlekken voor de ogen. Daarnaast heeft…

Wat wEDIC nog

maart 14, 2024

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan…

Hoogtecorrectie bij de arterielijn: hoe werkt dat nu precies?

maart 14, 2024

Iedere intensivist weet dat voor accurate metingen van de invasieve bloeddruk de transducer – oftewel drukmeter – op rechteratriumhoogte geplaatst dient te worden. Hiermee wordt…

AI op de IC

maart 14, 2024

Het zal u niet ontgaan zijn: de grote taalmodellen (Large Language Models, LLM’s) zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze levens. Influencers gebruiken…

Een patiënt met necrotiserende myositis: een casusbespreking

maart 14, 2024

Samenvatting Er wordt sinds eind 2022 een toename gezien van necrotiserende wekedeleninfecties (NWDI) door invasieve groep-A-streptokokken (iGAS). NWDI door iGAS zijn agressieve infecties met een…

Onbegrepen systemische inflammatie bij een 75-jarige man

maart 14, 2024

Samenvatting Hier beschrijven we een casus van een 75-jarige man die op de IC werd opgenomen met hypoxische respiratoire insufficiëntie bij een inflammatoir profiel zonder…