Editie 4 – juli 2024

Alarmmoeheid op de intensive care: ontwikkeling van een Nederlandstalig klinimetrisch instrument

juli 4, 2024

Samenvatting Achtergrond Alarmmoeheid, een relevant probleem op de intensive care (IC), kan leiden tot desensitisatie en gevaar voor patiënten. Een Nederlandstalig meetinstrument om alarmmoeheid te…

Wat moeten we behouden van het geleerde uit de COVID-19 pandemie?

juli 4, 2024

Samenvatting Achtergrond: Tijdens de COVID-19-pandemie werd personeel op de intensive care-afdeling (IC) op diverse vlakken uitgedaagd. Deze studie onderzocht de gevolgen voor het IC-personeel dat…

Het opschonen van verpleegkundige notities verbetert de correlatie tussen notities en SOFA-score

juli 4, 2024

Samenvatting Achtergrond: Bij het creëren van een intensive care (IC)-dataset kan naast gestructureerde data ook vrije tekst gebruikt worden, zoals verpleegkundige en (para-)medische notities. Deze…

Maastricht Intensive Care COVID cohort: retrospectieve evaluatie van de onderzoeksopzet en resultaten

juli 4, 2024

Samenvatting Achtergrond: Het Maastricht Intensive Care COVID (MaastrICCht)-cohort is opgezet om de klinische kenmerken, epidemiologie en uitkomsten van COVID-19-patiënten op de intensive care te onderzoeken.…

De gereedschapskist op het gebied van hemodynamische monitoring

juli 4, 2024

Samenvatting Het onderzoek bij patiënten met vermoeden op circulatoire shock kent een stapsgewijze benadering waarbij met verschillende vormen van hemodynamische monitoring diverse variabelen kunnen worden…

De invloed van explainable AI op het diagnostische proces van acuut respiratoir falen

juli 4, 2024

Achtergrond Artificial intelligence (AI) kan de klinische besluitvorming verbeteren, maar bias, zoals onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van trainingsdata, kan leiden tot verkeerde adviezen van AI.…

Creativiteit als superpower voor de Intensive Care

juli 4, 2024

Creativiteit heeft mij in mijn werk als intensivist de laatste tien jaar veranderd. Creativiteit is lastig te definiëren, maar iedereen kan zich er iets bij…

Generaliseerbaarheid van clustermodellen met verschillende datatypes: twee intensive care cohorten

juli 4, 2024

Samenvatting Achtergrond Machine Learning (ML)-modellen worden steeds vaker gebruikt om inzicht te krijgen in IC-patiënten. Een interessante ontwikkeling, maar niet eenvoudig te begrijpen, en nóg…

Heeft u het al gehoord?

juli 4, 2024

Iedereen studeert op zijn eigen manier. Je komt allerlei goede en minder goede bronnen tegen. Via deze rubriek presenteren we u graag korte kernboodschappen van…

Eenzame verantwoordelijkheid

juli 4, 2024

Het is midden in de nacht. Ik ben de enige intensivist in het ziekenhuis, zoals in de meeste ziekenhuizen in Nederland tijdens de diensturen. Zojuist…