Wat zie ik?
Een nieuwe maat binnen vochtbeleid
Inhoud:

  Auteur(s):

  Peter Klompmaker1,2,3, Pieter Roel Tuinman1,2,3

  1Afdeling Intensive Care, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

  2Amsterdam Leiden IC Focused Echography (ALIFE), Amsterdam en Leiden

  3Amsterdam Cardiovascular sciences Research Institute, Amsterdam UMC, Amsterdam

  Correspondentie:

  P. Klompmaker - p.klompmaker@amsterdamumc.nl
  Wat zie ik?

  Een nieuwe maat binnen vochtbeleid

  Een patiënt wordt opgenomen op de intensive care vanwege acute respiratoire insufficiëntie. Echo van het hart liet een redelijke linker- en rechterventrikelfunctie en een matige mitralisklep-insufficiëntie zien. Echo van de longen liet pulmonaal oedeem zien. In figuur 1 is het verschil tussen de Venous Excess Ultrasound Score(VExUS) op dag 0 en dag 5 te zien. Waar passen de bevindingen op dag 0 bij? Is het beeld verbeterd op dag 5?

  Figuur 1 Het verschil tussen de Venous Excess Ultrasound Score(VExUS) op dag 0 en dag 5

  De VExUS is een score die veneuze congestie kwantificeert.[1] Deze score, geassocieerd met nierfunctiestoornissen na cardiochirurgie[1], is mogelijk ook bruikbaar voor het vaststellen van vocht intolerantie/overvulling. Zo werd er bij deze patiënt, ondanks toediening van vasopressie, gekozen voor ontwateren waarop de respiratoire toestand van patiënt verbeterde. De VExUS-score biedt mogelijk extra hulp bij één van de lastigere vragen aan het bed: is patiënt nog ‘vloeistoftolerant’?
  Samen met testen voor fluid responsiveness kan zo mogelijk ook de vloeistoftolerantie van een patiënt gekwantificeerd worden. Op het moment zijn er meerdere onderzoeken gaande naar de validatie van deze score bij de intensive care populatie. Voor uitgebreide informatie over de interpretatie van de score verwijzen wij naar de publicatie van Beaubien-Souligny et al.[1]

  De auteurs verklaren dat er geen sprake is van een belangenconflict. Er is geen financiering of financiële steun ontvangen.

  Informed Consent is in het kader van een observationele studie op de Intensive Care verkregen

  METC nummer: 2020.011 METC VU University Medical Center:FWA00017598

  Referenties

  1. Beaubien-Souligny W, Rola P, Haycock K, Bouchard J, Lamarche Y, Spiegel R, Denault AY. Quantifying systemic congestion with Point-Of-Care ultrasound: development of the venous excess ultrasound grading system. Ultrasound J. 2020;12(1):16.