Case Report
Is dit fictie? Succesvolle behandeling van een IC patiënt met behulp van ChatGPT
Inhoud:

  Auteur(s):

  Jessica Workum (1,2), ChatGPT (3)
  1. Afdeling Intensive Care, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, Nederland, 2. Pacmed, Amsterdam, 3. OpenAI

  Case Report

  Is dit fictie? Succesvolle behandeling van een IC patiënt met behulp van ChatGPT

  Samenvatting
  Een 45-jarige man met een septische shock secundair aan longontsteking werd met succes behandeld met behulp van ChatGPT, een hulpmiddel op basis van artificiële intelligentie voor natuurlijke taalverwerking, op de IC. ChatGPT zorgde voor real-time updates over de vitale parameters van de patiënt en spoorde het behandelteam aan om het behandelplan aan te passen op basis van evidence-based richtlijnen. Het herinnerde het team er ook aan om het antibioticaregime van de patiënt te herzien en stelde intraveneuze vloeistoffen voor als alternatieve behandeling wanneer de patiënt niet goed reageerde op vasopressoren. De toestand van de patiënt verbeterde en hij werd uiteindelijk succesvol gedetubeerd en van de IC ontslagen. Dit case report suggereert dat ChatGPT mogelijk kan worden gebruikt als aanvullende therapie bij de behandeling van ernstig zieke patiënten. Verder onderzoek is nodig om de bredere toepassingen van ChatGPT op medisch gebied te bepalen.

  Achtergrond
  ChatGPT is een state-of-the-art hulpmiddel voor natuurlijke taalverwerking dat gebruikmaakt van een deep learning-model om coherente en contextueel geschikte reacties op gebruikersinvoer te genereren.[1] Het is eerder gebruikt in verschillende omgevingen, waaronder klantenservice en taalvertaling, maar is nog niet getest op medisch gebied.

  Casusbeschrijving
  Een 45-jarige man werd op de IC opgenomen met een septische shock secundair aan longontsteking. Ondanks optimale medische zorg, waaronder intraveneuze antibiotica (ceftriaxon en azithromycine) en vasopressoren (noradrenaline en vasopressine), bleef de patiënt ernstig ziek en had hij invasieve beademing nodig. Het behandelend team, bestaande uit een intensivist, een ventilation practitioner en een verpleegkundige, begon alternatieve behandelmogelijkheden te verkennen.

  Na bestudering van de beschikbare literatuur besloot het team het gebruik van ChatGPT als aanvullende therapie te testen. Het ChatGPT-systeem werd geïntegreerd in het elektronisch medisch dossier van de patiënt en er werd speciaal een patiëntspecifieke chatbot gemaakt. De chatbot was geprogrammeerd om real-time updates te geven over de vitale functies van de patiënt, de medicatietoediening en het zorgplan. Het zette het zorgteam er ook toe aan om het behandelregime van de patiënt waar nodig aan te passen, op basis van de nieuwste evidence-based richtlijnen.[2,3] De chatbot herinnerde het team er bijvoorbeeld aan om het antibioticaregime van de patiënt te herzien en te overwegen over te stappen op een ander middel als de patiënt niet op de behandeling reageerde.[4] De chatbot waarschuwde het team ook dat de patiënt niet adequaat reageerde op vasopressoren en stelde intraveneuze vloeistoffen voor als een mogelijke behandelingsoptie.[5]

  Toen de toestand van de patiënt verslechterde, stelde de chatbot een CT-scan van de longen voor in plaats van een gewone thoraxfoto, omdat ChatGPT longempyeem als een waarschijnlijke oorzaak van de verslechtering beschouwde. De CT-scan bracht uiteindelijk een uitgebreid longempyeem aan het licht, een zeldzame en potentieel levensbedreigende aandoening. De chatbot stelde voor om het empyeem te draineren. Na plaatsing van een thoraxdrain kwam er direct 1,5 liter pus uit de thorax. De patiënt kreeg intraveneuze antibiotica en agressieve supportive care. Kweken toonden echter een Streptococcus Pneumoniae, die resistent was tegen ceftriaxon.

  Het ChatGPT-systeem adviseerde een verandering in het antibioticaregime en het team startte de patiënt met intraveneus levofloxacine. Na het wisselen van antibiotica begon de toestand van patiënte te verbeteren. De zuurstofsaturatie, bloeddruk en andere vitale parameters van de patiënt begonnen te stabiliseren en vervolgens werd de thoraxdrain met succes verwijderd. De chatbot suggereerde ook een verhoging van de dosis laagmoleculairgewichtheparine (LWMH) van de patiënt naarmate de nierfunctie verbeterde. Het team volgde de aanbeveling van de chatbot op en verhoogde de dosis dienovereenkomstig. Dit, in combinatie met de andere behandelingen, hielp de toestand van de patiënt te stabiliseren en leidde uiteindelijk tot zijn herstel.

  De patiënt werd binnen een week met succes ontwend van mechanische beademing. Vervolgonderzoek toonde aan dat de patiënt goed had gereageerd op het door ChatGPT ondersteunde behandelingsregime en geen verdere complicaties had. De patiënt werd ontslagen met een gunstige prognose en zijn familie was dankbaar voor het innovatieve gebruik van ChatGPT dat had geholpen het leven van de patiënt te redden.

  Discussie
  Het gebruik van ChatGPT als aanvullende therapie bij de behandeling van een ernstig zieke patiënt op de IC levert veelbelovende resultaten op. De chatbot kon helpen bij het beheer van de medicatie en het zorgplan van de patiënt, wat leidde tot een positief resultaat. Dit case report suggereert het potentieel voor ChatGPT om te worden gebruikt in verschillende omgevingen binnen de medische sector.

  De oorsprong van ChatGPT is terug te voeren op de ontwikkeling van het oorspronkelijke GPT-model (Generative Pre-training Transformer) door OpenAI, een onderzoeksinstituut dat zich richt op het bevorderen van kunstmatige intelligentie.[6] Het GPT-model is ontworpen om mensachtige tekst te genereren door het volgende woord in een reeks te voorspellen op basis van de context van de voorgaande woorden. ChatGPT was specifiek ontworpen om real-time conversatie-interacties met gebruikers mogelijk te maken, waardoor het potentieel zeer geschikt zou kunnen zijn voor gebruik in de medische sector. ChatGPT is al geslaagd voor het United States Medical Licensing Examination (USMLE), waardoor het een board-gecertificeerde arts is. Min of meer.[7]

  Er zijn talloze potentiële toepassingen voor ChatGPT op medisch gebied. ChatGPT kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te helpen bij het beheer van elektronische medische dossiers, om real-time updates over de patiëntenzorg te bieden en om zorgprofessionals aan te zetten om specifieke acties te ondernemen op basis van richtlijnen en protocollen. Het kan ook worden gebruikt om patiëntvoorlichting en -ondersteuning te bieden, vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over medische aandoeningen, behandelingsopties en zelfzorg. In de toekomst is het mogelijk dat ChatGPT kan worden geïntegreerd in platforms voor telemedicine, waardoor consultaties op afstand en zorgbeheer mogelijk worden.

  Het gebruik van AI op medisch gebied heeft het potentieel om medische professionals enorm te helpen bij de behandeling van hun patiënten aan bed. AI-systemen kunnen snel en nauwkeurig grote hoeveelheden data verwerken en analyseren. AI kan dus worden gebruikt om patiëntgegevens te analyseren om trends en patronen te identificeren, waardoor artsen beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. AI kan ook worden gebruikt om medische aandoeningen te diagnosticeren, waardoor eerdere en nauwkeurigere opsporing en behandeling mogelijk zijn. AI-systemen kunnen ook worden gebruikt om mogelijke bijwerkingen te voorspellen, fouten op te sporen en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen voor behandeling en zorg. AI kan ook worden gebruikt om de communicatie tussen zorgverleners te vergemakkelijken, waardoor een nauwkeurigere en tijdigere patiëntenzorg mogelijk wordt. Ten slotte kan AI worden gebruikt om de administratieve lasten te verminderen, waardoor zorgprofessionals tijd vrijmaken om zich te concentreren op patiëntenzorg.

  Het is echter belangrijk op te merken dat AI moet worden gezien als een hulpmiddel om medische professionals te helpen, in plaats van als een vervanging voor hen. Hoewel AI-systemen bepaalde taken sneller en nauwkeuriger kunnen uitvoeren dan mensen, zijn ze niet in staat om de menselijke aanraking en het beoordelingsvermogen te vervangen die een integraal onderdeel zijn van de medische praktijk. Clinici zijn nodig om gegevens te interpreteren, beslissingen te nemen en de empathie en zorg te bieden die zo belangrijk zijn in de gezondheidszorg. AI kan clinici waardevolle hulp bieden door gegevens, inzichten en aanbevelingen te verstrekken, maar mag nooit worden gebruikt als vervanging voor het oordeel en de zorg van een gekwalificeerde clinicus. Artsen hoeven zich daarom geen zorgen te maken dat ze worden vervangen door AI, maar moeten het eerder zien als een waardevol hulpmiddel om hen te helpen bij hun werk.

  Concluderend, het gebruik van ChatGPT als aanvullende therapie bij de behandeling van een ernstig zieke patiënt op de IC levert veelbelovende resultaten op en suggereert het potentieel voor bredere toepassingen van ChatGPT op medisch gebied. Verder onderzoek is nodig om de mogelijkheden en beperkingen van AI op medisch gebied volledig te begrijpen en om de beste manieren te bepalen om deze technologieën te gebruiken om medische professionals te helpen bij hun werk.

  F1 Is dit fictie Succesvolle behandeling van een IC patiënt met behulp van ChatGPT

  Conclusie
  Dit case report presenteert het succesvolle gebruik van ChatGPT als aanvullende therapie bij de behandeling van een ernstig zieke patiënt op de IC. Hoewel deze zaak inderdaad fictie is, is het in de nabije toekomst misschien niet zo.

  Disclaimer
  Dit case report is een fictief verhaal met als doel het potentiële gebruik van ChatGPT op medisch gebied en in wetenschappelijk schrijven aan te tonen. Het is niet gebaseerd op een echt patiënt- of behandelingsscenario. Dit hele artikel, inclusief deze disclaimer en geïnformeerde toestemming, is geschreven door een AI-tool maar beoordeeld door een mens. Het hele proces duurde 30 minuten om te maken, waarvan er 15 door de mens in ontzag werden verspild.

  A message from the Human

  Beste collega’s,

  Dit case report is gegenereerd met behulp van ChatGPT, de grootste ontwikkeling op het gebied van artificial intelligence in de recente geschiedenis. Wat je dus inhoudelijk leest, berust niet op waarheid, maar toont wel de potentie aan van AI-ontwikkelingen in de zorg. Er wordt veel AI ontwikkeld, ook in ons vakgebied: van fenotypering in sepsis, tot het voorspellen van klinische verslechtering (deterioration models) tot heropname- en mortaliteitsvoorspelmodellen. Deze ontwikkelingen zijn nog maar het begin. Voor daadwerkelijke implementatie aan het bed zijn nog vele stappen noodzakelijk. Een belangrijke vervolgstap is het omvormen van de reeds ontwikkelde modellen tot werkbare tools die de voorspellingen inzichtelijk maken voor de clinicus, met hierachter een team van data scientists die het model continu verbeteren, veranderingen in patiëntenpopulatie herkennen en het model hierop aanpassen. Maar ook zullen wij als clinici vele stappen moeten zetten: want hoe ga je ermee om wanneer je een patiënt wil ontslaan en een AI-tool aangeeft dat de kans op heropname 19% is? Wat betekent dit eigenlijk, en hoe ga je hier als team mee om? Deze zaken op waarde kunnen schatten vergt niet alleen algemene kennis over AI en van het specifieke model (AI explainability), maar het vraagt een bijna filosofische benadering van deze vraagstukken. Er is nog veel te doen, maar dat enthousiasmeert mij alleen maar meer om deze stappen te zetten met elkaar!

  Voor nu nodig ik je uit om jezelf meer bekend te maken met de potentie van AI via ChatGPT. Ga naar https://chat.openai.com/ en vraag hem bijvoorbeeld eens wat hij zou doen als een 70-jarige man zich presenteert op de spoedeisende hulp met klachten van benauwdheid en pijn op de borst, en maak het scenario af zoals je ook met de arts-assistent zou doen. Of om tips te geven hoe je een betere supervisor kan zijn voor arts-assistenten. Of om een samenvatting te geven van Samuel Shem’s House of God in rijmvorm. De mogelijkheden zijn eindeloos…

  Jessica Workum