Jaargang 31, Editie 4 – september 2023

31-04

Intensive Care en wetenschappelijk onderzoek in Leiden

Intensive Care is een breed, generalistisch specialisme binnen de geneeskunde. Het draagt bij en is vaak essentieel bij de behandeling van de meest zieke patiënten in het ziekenhuis. Zonder intensive care is veel zorg, zoals…

Lees artikel

Nutrition in the critically ill patient

Wie: Kristine Koekkoek, fellow Intensive Care UMC Utrecht Wat: Nutrition in the critically ill patient Waar: Intensive care, Ziekenhuis Gelderse Vallei en UMC Utrecht Begeleiding: prof. Arthur van Zanten en prof. Diederik van Dijk Naar…

Lees artikel

Heeft u het al gehoord?

Iedereen studeert op zijn eigen manier. Je komt allerlei goede en minder goede bronnen tegen. Via deze rubriek presenteren we u graag korte kernboodschappen van goede podcasts en andere vrij toegankelijke bronnen die invloed hadden…

Lees artikel

Wat wEDIC nog?

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan we uw kennis testen aan de hand van EDIC-vragen. Vragen

Lees artikel

Botontkaling door citraat – CVVH

Samenvatting Achtergrond: hypocalciëmie als gevolg van citraat-antistolling tijdens CVVH wordt voorkomen door toediening van extra calcium op geleide van een streefwaarde van het geïoniseerd calcium in het bloed. Bloed-calciumconcentraties kunnen echter normaal blijven ondanks substantieel…

Lees artikel

Een bloedstollend beloop

Casus Onlangs zagen wij een interessante patiënt met meerdere ongebruikelijke problemen en diagnosen die allen geschikt waren voor de visitevraag: ‘Hoe zat dat ook alweer?’ Graag bespreken wij het beloop bij deze patiënt aan de…

Lees artikel

Potential pandemic pathogens series: Candida auris, an imposter among us?

Abstract The last two years we have experienced the effects of the COVID-19 pandemic. Since pandemics have been a part of the history of humanity, we can be certain of new pandemics to appear, even…

Lees artikel

Een ongebruikelijke longontsteking

Casus Een 19-jarige vrouw, in de voorgeschiedenis bekend met een pyelonefritis en morbide obesitas (BMI 42) waarvoor zij sinds >1 jaar werd behandeld met liraglutide-injecties, presenteerde zich met dyspnoe op de spoedeisende hulp in een…

Lees artikel

Maagsonde lokalisatie met echo

Patiënten op de Intensive Care (IC) worden onderworpen aan een grote hoeveelheid diagnostiek waaronder thoraxfoto’s. Het maken van röntgenfoto’s op de IC is belastend voor patiënten en personeel. Het vereist een radiologisch team, verplaatsing van…

Lees artikel

Na de opleiding aan het werk?

Samenvatting Achtergrond: Werkloosheid is een groeiend probleem onder, voornamelijk startende, medisch specialisten. Over de omstandigheden op de arbeidsmarkt voor jonge intensivisten is minder bekend. Methode: Cross-sectioneel uitgevoerde enquête onder 136 jonge klare intensivisten, fellowship afgerond…

Lees artikel

Potential pandemic pathogens series: Monkeypox virus

Abstract Beginning in May 2022, there was a sudden increase in mpox infections worldwide. For a short time, there was concern that this infection, like COVID-19, would spread rampantly. Fortunately, the outbreak of mpox (formerly…

Lees artikel

Frederiek Paulus

Frederique Paulus werd in april 2023 benoemd tot hoogleraar Kwaliteit van Intensive Carezorg aan de Universiteit van Amsterdam verbonden aan het Amsterdam UMC (AMC-Uva). Ze is daarmee de eerste IC-verpleegkundige die hoogleraar is geworden. Daarnaast…

Lees artikel

VV-ECMO voor ernstige diffuse alveolaire hemorragie door anti-GBM ziekte geïnduceerd door inhalatie van middelen

Abstract Diffuse alveolar haemorrhage (DAH) is a life-threatening condition characterized by acute onset of dyspnoea, haemoptysis and respiratory failure. A known cause, amongst others, is anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) disease, which can be caused by…

Lees artikel

A pericardial cyst mimicking loculated plural effusion after trauma

A 78-year-old female cyclist was admitted to the emergency department after a motor vehicle accident (30 km/h). She was intubated at the scene because of decreased consciousness with a dilated left pupil. She was otherwise…

Lees artikel

Acute severe lower back pain after intravenous bolus of amiodarone

Abstract Amiodarone is a frequently used agent in the Intensive Care Unit. Serious and well-known side-effects include liver toxicity, neurologic toxicity and pulmonary toxicity. We describe a case of acute and severe lower back pain…

Lees artikel

Ethische uitdagingen van AI in de gezondheidszorg

Auteurs Jessica Workum is intensivist en klinisch farmacoloog in het ETZ. Daarnaast is zij opgeleid aan de TU/e als biomedisch ingenieur en promoveert zij op het gebied van AI op de IC. Bij Pacmed is…

Lees artikel