Jaargang 31, Editie 5 – november 2023

Cover De Intensivist 31-05

Wat wEDIC nog

Vragen

Read article

Casus ruiterembolus

Een 72-jarige man, met een blanco voorgeschiedenis, presenteert zich op de spoedeisende hulp wegens een collaps na de toiletgang. Patiënt is ernstig dyspnoeïsch en tachypnoeïsch. Vier weken geleden heeft hij zijn enkel verstuikt tijdens  zijn…

Read article

Heeft u het al gehoord?

Iedereen studeert op zijn eigen manier. Je komt allerlei goede en minder goede bronnen tegen. Via deze rubriek presenteren we u graag korte kernboodschappen van goede podcasts en andere vrij toegankelijke bronnen die invloed hadden…

Read article

The effect of the post-intensive care outpatient clinic on the long-term quality of life

Abstract Importance The long-term quality of life (QoL) of post-Intensive Care patients is lower compared to the general population. The influence of a Post-Intensive Care Outpatient Clinic (PICOC) is unknown. We examined the effect of…

Read article

Selectieve darm decontaminatie bij invasief beademde IC-patiënten

Infectie als complicatie van een IC-opname is geassocieerd met hoge mortaliteit en kosten. De meest frequente verwekkers zijn Gram-negatieve bacteriën en gisten afkomstig uit de tractus digestivus van de patiënt.[1] Selectieve darm decontaminatie (SDD) heeft…

Read article

Toen opleiden nog heel gewoon was

24 december 2050 Nachtdiensten, niet mijn favoriet… Gelukkig heb ik van tevoren lekker geslapen en kan ik uitgerust de dienst in. Ook heb ik geen last van zombiewalking door mijn bioritme plugin. Dit was niet…

Read article

Videolaryngoscopie onderzocht

Het snel zekeren van de luchtweg bij een vitaal bedreigde patiënt is van groot belang aangezien iedere daaropvolgende intubatiepoging gepaard gaat met meer complicaties zoals hypoxie en hemodynamische instabiliteit.[1] Recente analyse van het beschikbare bewijs…

Read article

Groningen De nieuwe IC afdeling van het UMCG: Ontwerp vanuit visie op samenwerking, flexibiliteit & efficiency

Visie Het ontwerp van een nieuwe Intensive Care-afdeling moet de visie uitdragen van de afdeling en het ziekenhuis. Deze visie houdt rekening met ontwikkelingen die de komende decennia verwacht worden. Zo heeft het UMCG een…

Read article

Pulmonale [18F]FDG avide laesies bij immuungecompromitteerde patiënt

In verband met aanhoudende vasopressiebehoefte en fluctuerende inflammatoire parameters werd bij een 69-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis onder andere een harttransplantatie, een [18F]FDG PET/CT scan vervaardigd. Patiënte was opgenomen op de intensive care in…

Read article

Er gaat niets boven Groningen

In de stad van d’Olle Grieze (de Martinitoren), de eierbal en de mosterdsoep vierde het Universitair Medisch Centrum dit jaar een feestelijk jubileum. We vierden dat ruim 225 jaar geleden het Nosocomium Academicum werd gesticht:…

Read article

Groningen Volumeresuscitatie bij diabetische ketoacidose

Inleiding U wordt als intensivist in consult gevraagd bij een patiënt op de spoedeisende hulp in verband met een diabetische ketoacidose (DKA). U neemt deze patiënt op uw intensive care op en start de behandeling…

Read article

Je kunt iedere dag ‘die dokter’ zijn voor de patiënt

Hans van der Hoeven is dit jaar precies veertig jaar dokter. Hij studeerde op zijn vijfentwintigste af en begon meteen in de kliniek. Ruim dertig jaar geleden werd hij intensivist, waarvan de laatste twintig jaar…

Read article

Groningen Syphilis. The great imitator strikes again

Abstract: Syphilis is a sexually transmitted infection caused by Treponema pallidum spp pallidum, with a very low incidence in women in the Netherlands.  Syphilis can present in several stages and because of the various clinical…

Read article

Extracorporele membraan oxygenatie op de Intensive Care

Casus Een 51-jarige man met ARDS door een virale pneumonie wordt sinds drie dagen ondersteund met venoveneuze extracorporele membraanoxygenatie (VV-ECMO) en wordt hierbij diep gesedeerd met midazolam en morfine om longprotectieve gecontroleerde beademing mogelijk te…

Read article

Het effect van magnesiusmsulfaattoedieding op het verloop van het QTc-interval bij IC patiënten

SAMENVATTING Achtergrond Er is een hoger risico op het ontwikkelen van ritmestoornissen bij een verlengd QTc-interval (gedefinieerd als een QTc >500 ms). Het doel van deze studie was om te onderzoeken of continue toediening van…

Read article

Kerstochtend

Kerst 2022 zal ons nog lang bijblijven. Het was een dag waarop ik, als jonge klare intensivist, meer dan eens het belang zag van simulatietrainingen. Trainingen die ons als team, artsen en verpleegkundigen, onder andere…

Read article

Generatie Z dokters: hoe houden we ze aan boord?

Achtergrond De huidige generatie arts-assistenten niet in opleiding tot specialist (ANIOS) behoort grotendeels tot de Generatie Z, afgekort Gen Z. Deze generatie is geboren na 1995 en is de meest etnisch diverse en technologisch geavanceerde…

Read article

Wat staat er in het advies op passende zorg over de intensive care

De werkgroep ‘Passende zorg’ van de NVIC heeft op 14 september een document gepubliceerd met aanbevelingen over het starten of continueren van een IC-behandeling. Het document is primair geschreven voor de Nederlandse IC-professionals en dient…

Read article

Opvallende toename van opzettelijke overdoseringen bij jongeren

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (inderdaad, die andere NVIC) heeft in haar jaaroverzicht van 2022 alarmerende cijfers onthuld: het aantal opzettelijke overdoseringen door jongeren tussen 13 en 17 jaar is de afgelopen twee jaar aanzienlijk…

Read article

AI op de IC

Jessica Workum is intensivist en klinisch farmacoloog in het ETZ. Daarnaast is zij opgeleid aan de TU/e als biomedisch ingenieur en promoveert zij op het gebied van AI op de IC. Bij Pacmed is zij…

Read article