Jaargang 32, Editie 1 – januari 2024

Cover Editie 1, 2024

Association between self-efficacy and health-related quality of life in Intensive Care COVID-19-survivors, the prospective MaastrICCht cohort

Teaser: In een cohort van COVID-19 overlevenden onderzochten we de associatie tussen zelfeffectiviteit, gemeten met GSES 3 maanden na ontslag, en kwaliteit van leven (KvL), gemeten met EQ-5D-5L op 3, 12 en 24 maanden na…

Read article

Preoperative predictors of prolonged ICU stay

Teaser: Een verlengde IC opname wordt geassocieerd met slechtere uitkomsten. Dit retrospectieve cohortonderzoek identificeert preoperatieve parameters die een verlengd verblijf op IC na electieve grote chirurgie voorspellen. Na logistische regressie analyse zijn onder andere multimorbiditeit,…

Read article

AI op de IC

Mechanische ventilatie is een van de hoekstenen van de intensive care. Circa 35% van onze patiëntenpopulatie wordt binnen 24 uur beademd. Als intensivisten weten wij dat deze patiënten een bepaald traject zullen doorlopen waarbij verschillende…

Read article

Detection of drug-induced platelet inhibition with sonic estimation of elasticity via resonance using the QuantraTM

Teaser: Er is een nieuwe test, de QuantraTM, die door visco-elasticiteit van volbloed middels sonische resonantie te meten mogelijk beter medicijn-geïnduceerde plaatjesremming kan quantificeren dan klassieke testen zoals ROTEM of TEG. Om dit te onderzoeken…

Read article

Samenvatting 2023 ESICM ARDS-richtlijn

Onlangs heeft de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de behandeling van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Deze richtlijn is een update van de richtlijn uit 2017. Aangezien er…

Read article

Effect of anaesthesia depth monitored using Bispectral Index on time to extubation in cardiothoracic surgery patients

Teaser: In deze observationele studie onderzochten we de relatie tussen anesthesiediepte – gemeten met de BiSpectral Index (BIS) neuromonitor – en de postoperatieve tijd tot detubatie na electieve cardiothoracale chirurgie in 34 patiënten. We vonden…

Read article

Wat wEDIC nog?

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan we uw kennis testen aan de hand van EDIC-vragen. Vragen

Read article

(micro-)organismen?

Een 24-jarige man met een blanco voorgeschiedenis was als bijrijder betrokken bij een hoogenergetisch trauma, waarbij de auto over de kop was gegaan en in de sloot terecht was gekomen. Initieel was de patiënt zelf…

Read article

ARDS bij ernstig traumatisch hersenletsel. To prone or not to prone?

Traumatisch hersenletsel (TBI) is een van de voornaamste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit wereldwijd.[1,2] Hierbij is ARDS een frequent gerapporteerde complicatie, geassocieerd met een hogere mortaliteit.[2-4] Wij werden recent geconfronteerd met een jonge patiënt met…

Read article

Transpulmonale druk op de intensive care

Abstract De transpulmonale druk (PL) is de druk die nodig is om de long te expanderen. Deze druk is gelijk aan de daadwerkelijke stress op het longparenchym.De PL is afhankelijk van de ingestelde druk op…

Read article

Nieuwe methode voor bepalen van de ‘airway opening pressure’

Achtergrond Luchtwegcollaps wordt beschreven in 23-52% van de patiënten met ARDS.[1-4] Dit is een fenomeen waarbij de luchtwegen gecollabeerd blijven totdat de druk geleverd door de beademingsmachine boven een bepaalde drempelwaarde komt. Dit wordt de…

Read article

Abstracts en case-reports Intensivistendagen 2024

Een van de hoogtepunten van onze Intensivistendagen 2024 is de presentatie van het werk van onze jonge en toekomstige collega’s. Zij nemen u graag mee in hun wetenschapservaringen tijdens de sessies. Ter voorbereiding van die…

Read article

In memoriam Dinis dos Reis Miranda

Op 4 november 2023 overleed professor Dinis dos Reis Miranda op 86-jarige leeftijd. Hij was een van de pioniers van de intensive care geneeskunde en ook een van de oprichters van de Europese IC-vereniging ESICM.…

Read article

Interview met Gommers

‘We wachten vaak veel te lang met het ontwennen van de beademing‘ Beademing: elke intensivist is er dagelijks mee bezig. Daarom ging De Intensivist op zoek naar de nieuwste inzichten en toekomstperspectieven. En bij wie…

Read article

Continuous monitoring of vital signs on a hematology ward to prevent ICU-admission: a feasibility study

Teaser: Continue monitoring van vitale parameters kan klinische verslechtering eerder detecteren en mogelijk IC-opnames voorkomen.  In deze studie hebben we gekeken naar de haalbaarheid van de implementatie van continue monitoring van vitale functies op een…

Read article

Reverse triggering

Samenvatting Reverse triggering is een vorm van patiënt-ventilatorinteractie, waarbij er als gevolg van een passieve ademteug tijdens gecontroleerde beademing, contractie van de ademspieren plaatsvindt. De consequenties hiervan voor de patiënt zijn afhankelijk van de fase…

Read article

Health related quality of life after refractory cardiac arrest treated with conventional or extracorporeal CPR

Teaser: Er is weinig bekend over de levenskwaliteit na een refractaire hartstilstand en over de invloed van extracorporele reanimatie (ECPR) hierop. Bij 25 overlevers van refractaire hartstilstand, waarvan 5 behandeld werden met ECPR, werd gedurende…

Read article

Long rekruteerbaarheid gemeten met elektrische impedantie tomografie

Samenvatting Achtergrond: Er bestaat nog geen gevalideerde en simpele techniek om direct aan het bed te kunnen meten welke patiënten baat hebben bij het ophogen van PEEP (recruitment) versus juist schade ondervinden (hyperinflatie). Doel van…

Read article

Kerstochtend

Kerst 2022 zal ons nog lang bijblijven. Het was een dag waarop ik, als jonge klare intensivist, meer dan eens het belang zag van simulatietrainingen. Trainingen die ons als team, artsen en verpleegkundigen, onder andere…

Read article

Antibiotic stewardship at the ICU: stop therapy on time!

Teaser: Inductie van BRMO en bijwerkingen maken overmatig gebruik van antibiotica op de IC onwenselijk. De afgelopen jaren neemt het gebruik van meropenem en vancomycine echter toe. Een prospectieve analyse van 126 voorschriften toonde 22…

Read article