Jaargang 32, Editie 2 – maart 2024

De Intensivist 2024-2 Vol 32 57-100 low res zonder adv kopie

NVIC kennisagenda  (subcommissie W&I) 

In navolging van de meeste andere specialismen is ook de NVIC gestart met een project om een Kennisagenda voor de Intensive Care te ontwikkelen. Het project is vanuit SKMS-gelden gesponsord en wordt uitgevoerd door het…

Read article

Casus Hampton’s Hump

Anamnese Een 32-jarige man presenteert zich op de spoedeisende hulp met klachten van algehele malaise en het zien van vlekken voor de ogen. Daarnaast heeft patiënt sinds een paar dagen last van een droge niet-productieve…

Read article

Wat wEDIC nog

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan we uw kennis testen aan de hand van EDIC-vragen. Vragen

Read article

Hoogtecorrectie bij de arterielijn: hoe werkt dat nu precies?

Iedere intensivist weet dat voor accurate metingen van de invasieve bloeddruk de transducer – oftewel drukmeter – op rechteratriumhoogte geplaatst dient te worden. Hiermee wordt een centrale of aortale bloeddrukmeting verkregen die essentieel is voor…

Read article

AI op de IC

Het zal u niet ontgaan zijn: de grote taalmodellen (Large Language Models, LLM’s) zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze levens. Influencers gebruiken ze voor het schrijven van social media posts, programmeurs om…

Read article

Een patiënt met necrotiserende myositis: een casusbespreking

Samenvatting Er wordt sinds eind 2022 een toename gezien van necrotiserende wekedeleninfecties (NWDI) door invasieve groep-A-streptokokken (iGAS). NWDI door iGAS zijn agressieve infecties met een hoge mortaliteit, waarbij myositis een ernstiger beloop kent dan fasciitis.…

Read article

Onbegrepen systemische inflammatie bij een 75-jarige man

Samenvatting Hier beschrijven we een casus van een 75-jarige man die op de IC werd opgenomen met hypoxische respiratoire insufficiëntie bij een inflammatoir profiel zonder duidelijke infectiebron. Differentiaal diagnostisch werd initieel gedacht aan een infectie,…

Read article

Podcast-tips

Iedereen studeert op zijn eigen manier. Je komt allerlei goede en minder goede bronnen tegen. Via deze rubriek presenteren we u graag korte kernboodschappen van goede podcasts en andere vrij toegankelijke bronnen die invloed hadden…

Read article

Ruimte voor de arts-onderzoeker

Beste collega’s, voor u ligt weer een gloednieuwe editie van De Intensivist. Als ú dit leest is het alweer maart, en hopelijk gloort het voorjaar alweer aan de horizon. Als ík begin februari dit editorial…

Read article

Marlies Oosterman / 5 jaar nieren

‘Een patiënt die plast maakt me blij’ Je zou het niet zeggen als je haar perfect Engels hoort praten, maar Marlies Ostermann komt oorspronkelijk uit Duitsland. Tijdens haar studie geneeskunde verloor ze haar hart aan…

Read article

Als moeder heb je levenslang

Ik kijk naar een bejaarde dame met ongelofelijke veel verdriet. Verdriet om de situatie nu, maar ook om de situatie de afgelopen jaren. Verdriet om hoe ze haar zoon zag afglijden van iemand die het…

Read article

Lagerhuisdebat

Intensivistendagen 2024 Op 1 en 2 februari vonden in Hilversum de Intensivistendagen plaats, met als thema ‘Grensverleggende IC geneeskunde’. De opkomst was met meer dan 300 deelnemers uitstekend. Het congres was gevuld met vele informatieve…

Read article

Het effect van magnesiusmsulfaattoedieding op het verloop van het QTc-interval bij IC patiënten

Achtergrond Er is een hoger risico op het ontwikkelen van ritmestoornissen bij een verlengd QTc-interval (gedefinieerd als een QTc-tijd >500 ms). Het doel van deze studie was om te onderzoeken of continue toediening van magnesiumsulfaat…

Read article

Aspergillose, een zeldzame oorzaak van een gedaald bewustzijn

Retractie Wegens het onterecht opvoeren van een medeauteur zonder diens medeweten en het ontbreken van een informed consentverklaring van de familie van de patiënt wordt het artikel: “Aspergillose, een zeldzame oorzaak van een gedaald bewustzijn”…

Read article

Heesakkers

Wie: Hidde Heesakkers Wat: Impact van COVID-19; op overlevenden, hun naasten en IC-verpleegkundigen Waar: Intensive Care, Radboudumc, Nijmegen Begeleiding: prof.dr. Mark van den Boogaard, prof.dr. Hans van der Hoeven Copromotor: dr. Marieke Zegers Het beste…

Read article

Jaargang 32, Editie 2 – maart 2024