Jaargang 32, Editie 4 – juli 2024

De Intensivist 2024-4 Vol 32 149-204 low res kopie

Zwangerschaps-geïnduceerde diabetes insipidus

Samenvatting Zwangerschapsgeïnduceerde diabetes insipidus, een zeldzame aandoening, ontstaat door een verhoogde activiteit van het enzym vasopressinase, dat arginine vasopressine afbreekt. Deze activiteit wordt nog versterkt door leveraandoeningen tijdens de zwangerschap. De diagnose is complex vanwege…

Read article

Een onterechte infauste prognose bij een patiënt met een ernstige traumatische intracraniële bloeding

Samenvatting In dit case report bespreken we de uitdagingen rond het vroegtijdig bepalen van de prognose bij een traumatische intracraniële bloeding. Het betreft een 77-jarige patiënte met een traumatische intracraniële bloeding, waarbij ze op de…

Read article

Overleving en ziekenhuis-vrije dagen na intensive care opname vanwege virale pneumonie

Achtergrond Overlevenden van een intensive care-opname houden vaak nog langdurig symptomen van een afgenomen conditie en cognitieve vaardigheden.[1] Zij kunnen niet altijd meer terug naar hun eigen huis. Er is echter nog beperkt data over…

Read article

Jongvolwassen man met een diabetische ketoacidose en persisterend verhoogd lactaat

Samenvatting Het syndroom van Mauriac is een zeldzame uiting van slecht gecontroleerde diabetes mellitus type 1 bij kinderen en volwassenen. Kenmerken van dit syndroom zijn maagdarmklachten, een groeiachterstand, vertraagde puberteit en Cushingoïde kenmerken, daarnaast komen…

Read article

Een nieuwe maat binnen vochtbeleid

Een patiënt wordt opgenomen op de intensive care vanwege acute respiratoire insufficiëntie. Echo van het hart liet een redelijke linker- en rechterventrikelfunctie en een matige mitralisklep-insufficiëntie zien. Echo van de longen liet pulmonaal oedeem zien.…

Read article

De NORshock trail – less is more?

De klinische situatie: een patiënt met een cardiogene shock op basis van een acuut myocardinfarct (AMI). De patiënt komt terug van de cathkamer na percutane coronaire interventie (PCI). Er wordt een streef mean arterial pressure…

Read article

Bloedtransfusie op de intensive care, de input-studie

Achtergrond Transfusie van rode bloedcellen is veelvoorkomend op de Intensive Care (IC). De afgelopen 25 jaar zijn er verschillende grote gerandomiseerde studies uitgevoerd over welke hemoglobine-waarde (Hb) aan te houden als grens voor rode bloedceltransfusie.…

Read article

Heeft u het al gehoord?

Iedereen studeert op zijn eigen manier. Je komt allerlei goede en minder goede bronnen tegen. Via deze rubriek presenteren we u graag korte kernboodschappen van goede podcasts en andere vrij toegankelijke bronnen die invloed hadden…

Read article

Korte dienst van Meurs

Matijs van Meurs werd op 1 januari 2024 benoemd tot hoogleraar Translationele Intensive Care Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is anesthesioloog-intensivist en onderzoekt mechanismes van long- en nierfalen. Daarin slaat hij…

Read article

Korte dienst van den Boogaard

Mark van den Boogaard werd op 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij studeerde in 2005 af als verplegingswetenschapper en was tot 2007 IC-verpleegkundige. Van den…

Read article

Een tuchtklacht

Het is vrijdagmiddag 18 uur. Na een drukke werkweek staat het vrije weekend voor de deur. Ik probeer met wisselend succes mijn dochter van enkele maanden oud een hapje binnen te laten houden in plaats…

Read article

Floor van Baarle

Wie: Floor van Baarle Wat: Trombocytentransfusie bij ernstig zieke patiënten Waar: Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam Begeleiding: prof. dr. Alexander Vlaar, prof. dr. Bart Biemond, dr. ing. Charissa van den Brom Floor van Baarle promoveerde…

Read article

Tulpen uit Amsterdam

De stad Amsterdam heeft een rijke historie; zeevaarders, handel, kooplieden, schilders, maar ook een bloeiende academische zorg. Deze historie ligt besloten in het gloednieuwe logo van het Amsterdam UMC. Het logo verbeeldt een tulp, die…

Read article

AI op de IC

In de hedendaagse gezondheidszorg staan we voor enorme uitdagingen, waarbij gedacht wordt dat technologische vooruitgang, waaronder artificial intelligence (AI), een belangrijk onderdeel van de oplossing gaat worden. Om die reden worden er talloze AI-modellen ontwikkeld.…

Read article

Wat wEDIC nog

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan we uw kennis testen aan de hand van EDIC-vragen. Vragen

Read article

De waarde van de AED als diagnosticum bij reanimaties: behoefte aan een structurele oplossing

Samenvatting In Nederland wordt bij de meerderheid van de reanimaties buiten het ziekenhuis een automatische externe defibrillator (AED) aangesloten. Daardoor is het eerste geregistreerde hartritme bij een reanimatie alleen bekend als de AED wordt uitgelezen.…

Read article

Hyperinflammatie en distributieve shock als gevolg van de multicentrische ziekte van Castleman

Samenvatting We beschrijven een patiënt die een distributieve shock ontwikkelt als gevolg van een humaan herpesvirus 8-geassocieerde multicentrische ziekte van Castleman. De patiënt presenteerde zich met lymfadenopathie, koorts en hypotensie, die zich ontwikkelde tot een…

Read article