Korte dienst
Korte dienst van den Boogaard
Inhoud:

  Auteur(s):

  tekst Matthijs Kox beeld Marcel Rekers

  Korte dienst

  Korte dienst van den Boogaard

  Mark van den Boogaard werd op 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij studeerde in 2005 af als verplegingswetenschapper en was tot 2007 IC-verpleegkundige. Van den Boogaard onderzoekt onder andere langetermijngevolgen van een IC-opname en preventie en behandeling van delier bij IC-patiënten. De Intensivist stelde hem vijf vragen:

  Hoe ga jij met je leerstoel de IC-geneeskunde verder brengen?

  ‘Ik wil het vak IC-verpleegkunde verder professionaliseren door het wetenschappelijk fundament onder verpleegkundige zorg en handelingen te versterken. Daarbij heb ik een aantal speerpunten. Ten eerste: vroege herkenning en behandeling van delier op de IC en in het ziekenhuis. Ten tweede: in kaart brengen hoe het gaat met patiënten na een IC-opname en die informatie terugbrengen naar de IC. Zo kunnen we patiënten beter voorbereiden op het leven na de IC en vroegtijdig maatregelen treffen. Ten derde: de IC-zorg persoonlijker maken, beter afstemmen op de wensen en behoeften van zowel patiënten als hun naasten. Tenslotte: IC-personeel blijven boeien, binden en dus behouden voor de zorg, zodat we voldoende bezetting houden in de toekomst.’

  Wie is je grote voorbeeld?

  ‘Ivo Pogorelich. Een briljante Kroatische pianist die beroemd is geworden door de prijs die hij niet won. Hij nam in 1980 deel aan een Chopin-concours in Warschau maar werd al vrij vroeg uitgeschakeld. Eén van de juryleden was daardoor zo boos, noemde Pogorelich openlijk een genie, en verliet de jury. Van de winnaar hebben we nooit meer wat vernomen, maar Pogorelich is wereldberoemd geworden. Zo zegt de start van een carrière lang niet altijd alles. Toen ik IC-verpleegkundige was had ik ook niet gedacht dat ik ooit hoogleraar zou worden.’

  Waarom ben je dit gaan doen?

  ‘Ik wil een bijdrage leveren aan betere kwaliteit van zorg voor IC-patiënten. Onderzoeken of de patiënt echt baat heeft bij bepaalde verpleegkundige handelingen. Die praktische inslag is mijn grootste drijfveer.’

  Waar ben je het meest trots op?

  ‘Dat ik in vrij korte tijd een groot (inter)nationaal netwerk heb opgebouwd. Samenwerken is niet alleen leuk, maar ook essentieel, zeker in de relatief kleine IC-onderzoekswereld.’

  Wat is je tip voor IC-verpleegkundigen met onderzoekambities?

  ‘Beperk je niet tot het verpleegkundig domein! Er is zoveel overlap tussen medische en verpleegkundige aspecten van de IC-zorg. Ik praat dan ook liever niet over medisch of verpleegkundig onderzoek, maar over zorgonderzoek.’