Wat zie ik?
(micro-)organismen?
Inhoud:

  Auteur(s):

  Anouk de Boer, Dylan de Lange, Lennie Derde

  Afdeling Intensive Care, Divisie Vitale Functies, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Utrecht

  Correspondentie:

  Anouk de Boer - a.g.deboer-31@umcutrecht.nl
  Wat zie ik?

  (micro-)organismen?

  Een 24-jarige man met een blanco voorgeschiedenis was als bijrijder betrokken bij een hoogenergetisch trauma, waarbij de auto over de kop was gegaan en in de sloot terecht was gekomen. Initieel was de patiënt zelf uit de auto gekomen, maar bij respiratoire achteruitgang werd hij on-scene geïntubeerd en werd een dubbelzijdige thoracotomie verricht.

  Op beeldvorming op de spoedeisende hulp werden een instabiele C4-fractuur, sternumfractuur, comminutieve scapulafractuur links en beiderzijds een (gedraineerde) pneumothorax gezien. Bij aankomst op de intensive care werd patiënt beademd (Pressure Control, 25x, 25/10 cmH2O). De eerste P/F ratio was 150 met een respiratoire acidose (pH 7.15, pCO2 66 mmHg). De X-thorax toonde goed ontplooide longen, wel viel een persisterende sluiering van de linkeronderkwab op (figuur 1).

  Bij mogelijke zoetwateraspiratie en de opvallende sluiering van de linkeronderkwab werd een bronchoscopie met bronchoalveolaire lavage verricht (figuur 2). Daarna werd volgens de lokale SWAB-richtlijn empirisch gestart met piperacilline-tazobactam, in afwachting van de kweekuitslagen.[1]

  Wat is de Diagnose ?

  De bronchoscopie bevestigde zoetwateraspiratie door de bijzondere vondst van een slakje ter hoogte van de apex van de linkeronderkwab. Modderverontreiniging was zichtbaar in alle longkwabben, dit leidde tot de diagnose van ARDS na submersie in slootwater.

  Patiënt werd in totaal 25 dagen invasief beademd, waarvan 15 dagen (afwisselend) in buikligging. Na 27 dagen kon patiënt ontslagen worden naar de afdeling Traumatologie voor verder herstel.

   

  De auteurs verklaren dat er geen sprake is van een belangenconflict.Er is geen financiering of financiele steun ontvangen. De patiënt heeft toestemming gegeven voor publicatie.

  Figuur 1 X-thorax op de SEH na initiële opvang van het Mobiel Medisch team on-scene. Patiënt is geïntubeerd en heeft beiderzijds thoraxdrains in situ. De linkeronderkwab is gesluierd.

  Figuur 2 Bronchoscopie beeld ter plaatse van apex van linkeronderkwab.