Nieuws
NVIC kennisagenda  (subcommissie W&I) 
Inhoud:

  Auteur(s):

  Christiaan Meuwese(1), Dorien Kiers(2)

  (1)Afdeling Intensive Care, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam

  (2)Afdeling Intensive Care, Fransiscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

  Correspondentie:

  Doerien Kiers - d.kiers@fransiscus.nl
  Nieuws

  NVIC kennisagenda  (subcommissie W&I) 

  In navolging van de meeste andere specialismen is ook de NVIC gestart met een project om een Kennisagenda voor de Intensive Care te ontwikkelen.

  Het project is vanuit SKMS-gelden gesponsord en wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in samenwerking met een door het NVIC-bestuur gemandateerde werkgroep die werd samengesteld uit leden van de Commissie Wetenschap & Innovatie.

  De Kennisagenda IC is bedoeld om in kaart te brengen voor welke zorg en innovaties binnen ons vakgebied nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Kennishiaten worden bijvoorbeeld geïdentificeerd bij het ontwikkelen van richtlijnen, of blijken actueel in de dagelijkse praktijk en leiden daarbij tot ongewenste praktijkvariatie. Geprioriteerde kennisvragen kunnen vervolgens door ZonMW, in het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) en andere subsidieverstrekkers worden geselecteerd voor financiering. Ook co-creatie van studies in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut behoort tot de mogelijkheden.

  Voor een kennisagenda staan derhalve vragen binnen de bestaande klinische zorg voor patiënten centraal. De werkgroep heeft echter besloten om daarnaast een aparte inventarisatie en prioritering te maken van kennishiaten rondom zorginnovaties, maar dit is een secundair doel. Fundamentele onderzoeksvragen vallen niet binnen het domein van de kennisagenda.

  Het proces waarmee een kennisagenda tot stand komt, is in hoge mate gestandaardiseerd en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de FMS. Hiertoe behoort allereerst een inventarisatie van kennislacunes binnen bestaande NVIC-richtlijnen en die van gelieerde specialismen door het Kennisinstituut. Daarnaast wordt een lange lijst stakeholders benaderd om input te leveren. Maar het belangrijkste instrument om relevante vraagstellingen op tafel te krijgen is op dit moment gaande: een uitvraag onder alle NVIC-leden!

  U heeft hierover reeds eerder (e-mail)bericht gekregen, maar graag vragen wij u ook langs deze weg om input te leveren voor een maximum van vijf bestaande kennishiaten. Daarbij vragen wij u om de voorgestelde vraag met enkele zinnen te motiveren. Betrek hierin de relevantie, waarom deze vraag juist binnen de Nederlandse IC’s onderzocht kan worden en doe een voorzet voor hoe het onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden. De aangeleverde vragen zullen vervolgens worden gerubriceerd door de commissie, en zullen daarna worden geprioriteerd op een prioriteringsbijeenkomst. Om tot een breed gedragen prioritering te komen, is een ieder uitgenodigd om de prioriteringsbijeenkomst op 4 november 2024 bij te wonen. De prioritering zal hierna worden verwerkt tot de Kennisagenda IC. De verwachting betreft dat deze medio 2025 zal worden gepubliceerd.

  De werkgroep Kennisagenda IC:

  dr. Bas van Bussel (intensivist, MUMC), dr. Dorien Kiers (intensivist, Franciscus Gasthuis & Vlietland), prof. Mark van den Boogaard (verplegingswetenschapper, Radboud UMC), prof. Mattijs van Meurs (intensivist, UMC Groningen), prof. Nicole Juffermans (intensivist, Erasmus MC), dr. Christiaan Meuwese (intensivist, Erasmus MC), mw Joke Dieperink- van der Groot (verpleegkundige, Gelre ziekenhuis en bestuurslid V&VN-IC), dr. Lilian Vloet (lector University of Applied Sciences Nijmegen, voorzitter FCIC) en prof. Olaf Cremer (intensivist, UMC Utrecht)