Wat zie ik?
Pulmonale [18F]FDG avide laesies bij immuungecompromitteerde patiënt
Inhoud:

  Auteur(s):

  Bram van Leer1,2, Andor WJM Glaudemans2, Janesh Pillay1

  1Afdeling Intensive Care, UMC Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
  2Afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming, UMC Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

  Correspondentie:

  B van Leer - b.van.leer@umcg.nl
  Wat zie ik?

  Pulmonale [18F]FDG avide laesies bij immuungecompromitteerde patiënt

  In verband met aanhoudende vasopressiebehoefte en fluctuerende inflammatoire parameters werd bij een 69-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis onder andere een harttransplantatie, een [18F]FDG PET/CT scan vervaardigd. Patiënte was opgenomen op de intensive care in verband met een gecompliceerd verlopen pacemakerleadextractie en het plaatsen van een vena cava stent bij een vena cava superior syndroom. Gedurende de opname werd een Staphylococcus epidermidis uit het bloed gekweekt en behandeld. Ook werd patiënte behandeld voor een possible aspergillose vanwege een postieve galactomannan in de BAL. Bij uitblijvend herstel werd een focusonderzoek middels [18F]FDG PET/CT vervaardigd. De [18F]FDG PET/CT laat een tweetal focaal actief stapelende haarden zien (figuur 1A, gele pijlen). Interessant is dat de grootste haard (rechts basaal in de long) niet te zien is op de tevens gelijktijdig vervaardigde hoog-resolutie CT (figuur 1B en 1C). Op de CT is deze haard volledig opgenomen in atelectase en pleuravocht waardoor het op basis van densiteit niet te onderscheiden is van het omliggende weefsel.

  Figuur 1 A: Maximum intensity projection. Hoe donkerder, hoe meer [18F]FDG opname. Bij de gele pijlen de pulmonale laesies. Blauwe pijl: laesie in Th3, meest waarschijnlijk degeneratief. Oranje pijl betreft prikkeling van de pleura. Groene pijl: fysiologische [18F]FDG opnamen in de darmen. B: Transversale [18F]FDG PET/CT (fusie) doorsnede van de longen. C: Transversale HRCT doorsnede van de longen. Biograph Vision Quadra. Beeldinstellingen: SUV 2 - 7. Fusie: CT 60%, PET 40%. Low-dose CT: W 1200, C -600. HRCT: W 1600, C -700

  Diagnose

  In combinatie met de kliniek passen de circulaire focale long noduli het beste bij een aspergilloom. [18F]FDG PET/CT is een zeer geschikte modaliteit voor de diagnostiek van infectiefoci en in dit geval voor de uitgebreidheid (in combinatie met HRCT) en therapie follow-up van invasieve schimmelinfecties.[1,2] Dit voorbeeld is illustratief voor de meerwaarde van [18F]FDG PET/CT ten opzichte van enkel CT-beeldvorming. Follow-up beeldvorming werd niet vervaardigd. De vrouw werd ontslagen naar de afdeling waar ze overleed aan een gastro-intestinale bloeding.

   

  De auteur verklaart dat er geen sprake is van een belangenconflict. Er is geen financiering of financiële steun ontvangen.

  De METC van UMCGroningen heeft een waver verstrekt voor de publicatie van deze casus.

  Referenties

  Niet van toepassing