Abstracts

Association between self-efficacy and health-related quality of life in Intensive Care COVID-19-survivors, the prospective MaastrICCht cohort

januari 29, 2024

Teaser: In een cohort van COVID-19 overlevenden onderzochten we de associatie tussen zelfeffectiviteit, gemeten met GSES 3 maanden na ontslag, en kwaliteit van leven (KvL),…

Preoperative predictors of prolonged ICU stay

januari 29, 2024

Teaser: Een verlengde IC opname wordt geassocieerd met slechtere uitkomsten. Dit retrospectieve cohortonderzoek identificeert preoperatieve parameters die een verlengd verblijf op IC na electieve grote…

Antibiotic stewardship at the ICU: stop therapy on time!

januari 25, 2024

Teaser: Inductie van BRMO en bijwerkingen maken overmatig gebruik van antibiotica op de IC onwenselijk. De afgelopen jaren neemt het gebruik van meropenem en vancomycine…

Weaning form mechanical ventilation; A cross-sectional survey study in the Netherlands

januari 25, 2024

Teaser : Ontwenning van beademing is een belangrijke mijlpaal in de zorg voor IC-patiënten. Deze nationale survey onder 69 IC’s onderzocht praktijkvariatie in ontwenning van…

Ruptured abdominal aortic aneurysm repair in octogenarians: is age discrimination justified?

januari 25, 2024

Teaser: Een geruptureerd aorta abdominalis aneurysma heeft mét behandeling een hoge mortaliteit en morbiditeit, waarbij leeftijd een ongunstige factor is. Of het behandelen van tachtigjarigen…

Detection of drug-induced platelet inhibition with sonic estimation of elasticity via resonance using the QuantraTM

januari 25, 2024

Teaser: Er is een nieuwe test, de QuantraTM, die door visco-elasticiteit van volbloed middels sonische resonantie te meten mogelijk beter medicijn-geïnduceerde plaatjesremming kan quantificeren dan…

Effect of anaesthesia depth monitored using Bispectral Index on time to extubation in cardiothoracic surgery patients

januari 25, 2024

Teaser: In deze observationele studie onderzochten we de relatie tussen anesthesiediepte – gemeten met de BiSpectral Index (BIS) neuromonitor – en de postoperatieve tijd tot…

Continuous monitoring of vital signs on a hematology ward to prevent ICU-admission: a feasibility study

januari 25, 2024

Teaser: Continue monitoring van vitale parameters kan klinische verslechtering eerder detecteren en mogelijk IC-opnames voorkomen.  In deze studie hebben we gekeken naar de haalbaarheid van…

Health related quality of life after refractory cardiac arrest treated with conventional or extracorporeal CPR

januari 25, 2024

Teaser: Er is weinig bekend over de levenskwaliteit na een refractaire hartstilstand en over de invloed van extracorporele reanimatie (ECPR) hierop. Bij 25 overlevers van…