AI op de IC

AI op de IC

januari 25, 2024

Mechanische ventilatie is een van de hoekstenen van de intensive care. Circa 35% van onze patiëntenpopulatie wordt binnen 24 uur beademd. Als intensivisten weten wij…

AI op de IC

november 23, 2023

Jessica Workum is intensivist en klinisch farmacoloog in het ETZ. Daarnaast is zij opgeleid aan de TU/e als biomedisch ingenieur en promoveert zij op het…