Basics

Zwangerschaps-geïnduceerde diabetes insipidus

mei 9, 2024

Samenvatting Zwangerschapsgeïnduceerde diabetes insipidus, een zeldzame aandoening, ontstaat door een verhoogde activiteit van het enzym vasopressinase, dat arginine vasopressine afbreekt. Deze activiteit wordt nog versterkt…

Aspergillose, een zeldzame oorzaak van een gedaald bewustzijn

maart 14, 2024

Retractie Wegens het onterecht opvoeren van een medeauteur zonder diens medeweten en het ontbreken van een informed consentverklaring van de familie van de patiënt wordt…

Hoogtecorrectie bij de arterielijn: hoe werkt dat nu precies?

maart 14, 2024

Iedere intensivist weet dat voor accurate metingen van de invasieve bloeddruk de transducer – oftewel drukmeter – op rechteratriumhoogte geplaatst dient te worden. Hiermee wordt…

ARDS bij ernstig traumatisch hersenletsel. To prone or not to prone?

januari 25, 2024

Traumatisch hersenletsel (TBI) is een van de voornaamste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit wereldwijd.[1,2] Hierbij is ARDS een frequent gerapporteerde complicatie, geassocieerd met een hogere…

Groningen Volumeresuscitatie bij diabetische ketoacidose

november 23, 2023

Inleiding U wordt als intensivist in consult gevraagd bij een patiënt op de spoedeisende hulp in verband met een diabetische ketoacidose (DKA). U neemt deze…