Basics

ARDS bij ernstig traumatisch hersenletsel. To prone or not to prone?

januari 25, 2024

Traumatisch hersenletsel (TBI) is een van de voornaamste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit wereldwijd.[1,2] Hierbij is ARDS een frequent gerapporteerde complicatie, geassocieerd met een hogere…

Groningen Volumeresuscitatie bij diabetische ketoacidose

november 23, 2023

Inleiding U wordt als intensivist in consult gevraagd bij een patiënt op de spoedeisende hulp in verband met een diabetische ketoacidose (DKA). U neemt deze…