Richting geven

Samenvatting 2023 ESICM ARDS-richtlijn

januari 25, 2024

Onlangs heeft de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de behandeling van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Deze richtlijn…

Wat staat er in het advies op passende zorg over de intensive care

november 23, 2023

De werkgroep ‘Passende zorg’ van de NVIC heeft op 14 september een document gepubliceerd met aanbevelingen over het starten of continueren van een IC-behandeling. Het…

Richtlijn sedatie en analgesie op de IC

juli 6, 2023

Recent is de nieuwe ‘Richtlijn sedatie en analgesie op de IC’ verschenen. Deze richtlijn is enerzijds organisatorisch onderdeel van de ‘Revisierichtlijn procedurele sedatie en analgesie…

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) richtlijn voor de empirische antibiotische behandeling van volwassenen met sepsis

maart 22, 2023

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) heeft, in samenwerking met de relevante verenigingen, de nationale richtlijn voor de antibiotische behandeling van sepsis herzien. De richtlijn…

Eerste Nederlandse Sepsis richtlijn gerealiseerd

maart 22, 2023

In de afgelopen vijf jaar is een discipline-overstijgende richtlijn, gericht op de vroegtijdige herkenning, diagnose, (initiële) behandeling en monitoring, nazorg en revalidatie van patiënten met…