Van eigen bodem

Behandeling met anti-C5a antilichaam vilobelimab in ernstig zieke, geïntubeerde COVID-19-patiënten: een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase 3 studie

maart 22, 2023

Deel 1 In de PANAMO 3 studie hebben wij behandeling met vilobelimab vergeleken met placebo in geïntubeerde COVID-19-patiënten.[1] Vilobelimab is een specifiek anti-complement 5a (C5a)…

Long-term (180-Day) Outcomes in Critically Ill Patients With COVID-19 in the REMAP-CAP Randomized Clinical Trial

maart 22, 2023

Deel 1 In Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform trial for Community Acquired Pneumonia (REMAP-CAP) werd het effect van meerdere interventies op een samengestelde uitkomst van…