Wat zie ik?

Een nieuwe maat binnen vochtbeleid

mei 9, 2024

Een patiënt wordt opgenomen op de intensive care vanwege acute respiratoire insufficiëntie. Echo van het hart liet een redelijke linker- en rechterventrikelfunctie en een matige…

Casus Hampton’s Hump

maart 14, 2024

Anamnese Een 32-jarige man presenteert zich op de spoedeisende hulp met klachten van algehele malaise en het zien van vlekken voor de ogen. Daarnaast heeft…

(micro-)organismen?

januari 25, 2024

Een 24-jarige man met een blanco voorgeschiedenis was als bijrijder betrokken bij een hoogenergetisch trauma, waarbij de auto over de kop was gegaan en in…

Pulmonale [18F]FDG avide laesies bij immuungecompromitteerde patiënt

november 23, 2023

In verband met aanhoudende vasopressiebehoefte en fluctuerende inflammatoire parameters werd bij een 69-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis onder andere een harttransplantatie, een [18F]FDG PET/CT…

Casus ruiterembolus

november 23, 2023

Een 72-jarige man, met een blanco voorgeschiedenis, presenteert zich op de spoedeisende hulp wegens een collaps na de toiletgang. Patiënt is ernstig dyspnoeïsch en tachypnoeïsch.…

A pericardial cyst mimicking loculated plural effusion after trauma

september 28, 2023

A 78-year-old female cyclist was admitted to the emergency department after a motor vehicle accident (30 km/h). She was intubated at the scene because of…