Wat zie ik?

Pulmonale [18F]FDG avide laesies bij immuungecompromitteerde patiënt

november 23, 2023

In verband met aanhoudende vasopressiebehoefte en fluctuerende inflammatoire parameters werd bij een 69-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis onder andere een harttransplantatie, een [18F]FDG PET/CT…

Casus ruiterembolus

november 23, 2023

Een 72-jarige man, met een blanco voorgeschiedenis, presenteert zich op de spoedeisende hulp wegens een collaps na de toiletgang. Patiënt is ernstig dyspnoeïsch en tachypnoeïsch.…

A pericardial cyst mimicking loculated plural effusion after trauma

september 28, 2023

A 78-year-old female cyclist was admitted to the emergency department after a motor vehicle accident (30 km/h). She was intubated at the scene because of…