Wat wEDIC nog?

Wat wEDIC nog?

Weet u het nog, het beroemde en beruchte EDIC-examen, of heeft u het nog voor de boeg? In de rubriek ‘wat wEDIC nog’ gaan we uw kennis testen aan de hand van EDIC-vragen.

Vragen

Referenties

Vraag 1

  1. Peetermans M, de Prost N, Eckmann C, Norrby-Teglund A, Skrede S, De Waele JJ. Necrotizing skin and soft-tissue infections in the intensive care unit. Clin Microbiol Infect. 2020 Jan;26(1):8-17. doi: 10.1016/j.cmi.2019.06.031. Epub 2019 Jul 5. PMID: 31284035.

  2. Richtlijn Necrotiserende wekedeleninfecties

Vraag 2

  1. de Gier B, Vlaminckx BJM, Woudt SHS, van Sorge NM, van Asten L. Associations between common respiratory viruses and invasive group A streptococcal infection: A time-series analysis. Influenza Other Respir Viruses. 2019 Sep;13(5):453-458. doi: 10.1111/irv.12658. 
  2. Richtlijn Groep A-streptokokkeninfectie