Editorial MUMC
Zuiderse samenwerking: samen bouwen aan de basisstructuren van acute en kritieke zorg in het Maastricht UMC+
Inhoud:

  Auteur(s):

  Marie-José Dols, Priscilla Hanssen, Jan-Willem Sels

  Afdeling Intensive Care Geneeskunde, Maastricht Universitair Medisch Centrum +, Maastricht

  Correspondentie:

  P. Hanssen - priscilla.hanssen@mumc.nl
  Editorial MUMC

  Zuiderse samenwerking: samen bouwen aan de basisstructuren van acute en kritieke zorg in het Maastricht UMC+

  Het Maastricht UMC+ is niet alleen het kleinste academisch ziekenhuis van Nederland, maar vervult ook meerdere cruciale functies vanwege zijn ligging en omgeving: het fungeert als academisch ziekenhuis, topreferent centrum voor de regio, en stadziekenhuis voor Maastricht en omstreken. In een regio met een hoge ziektelast en vergrijzende bevolking zijn er aanzienlijke uitdagingen, vooral tijdens de COVID-19-pandemie.

  Deze uitdagingen hebben niet alleen onzekerheid met zich meegebracht, maar ook een golf van solidariteit en samenwerking binnen verschillende disciplines en hebben afdelingen geïnspireerd. Deze essentiële samenwerking is niet alleen behouden, maar verder versterkt, met het besef dat een solide basis cruciaal is voor succes.

  De kern van de aanpak van het Maastricht UMC+ is het introduceren van structuur te midden van de chaos. Een stevige basis blijkt niet alleen essentieel voor effectieve zorg, maar ook een katalysator voor voortdurende verbetering en innovatie. Functiedifferentiatie is geïmplementeerd en structuren zijn gecreëerd om bottom-up initiatieven te stimuleren. De focus ligt op het samenstellen van een divers team, waarin diverse stemmen en perspectieven vertegenwoordigd zijn. Het IC-team bestaat niet alleen uit artsen en verpleegkundigen, maar ook uit zorgassistenten, studenten, datamanagers, stafadviseurs, paramedici, apothekers en afdelingssecretaresses. Deze diversiteit weerspiegelt de overtuiging dat effectieve en duurzame zorg begint met het erkennen van alle stemmen binnen het team.

  Duaal leiderschap is stevig geïntegreerd in de organisatiestructuur, waarbij een evenredig aantal verpleegkundigen deelneemt aan het management team en werkgroepen. Dit versterkt niet alleen de besluitvorming, maar bevordert ook een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

  De samenwerking beperkt zich niet tot de muren van de IC. Door schaalvergroting en het aanbieden van duobanen zijn flexibiliteit en een vruchtbare omgeving voor kennisoverdracht en opleiding gecreëerd. De Basis Acute Zorg-opleiding speelt hierbij een centrale rol en heeft niet alleen interne structuren versterkt, maar ook een breder effect gehad op de algehele zorgkwaliteit.

  Het concept van schaalvergroting heeft geleid tot een omgeving waarin diverse afdelingen naadloos samenwerken, eenheidvormend in plaats van geïsoleerde entiteiten. Structurele overleggen met partners zoals anesthesie, OK, verpleegafdelingen, cardiothoracale chirurgie en integraal capaciteitsmanagement zorgen voor een optimale aansluiting van de zorg op de zorgvraag.

  Anders werken heeft geleid tot samenwerking, functiedifferentiatie, duobanen, schaalvergroting en anders opleiden, mogelijk gemaakt door een sterke basisstructuur. Het Maastricht UMC+ is op de goede weg met samenwerken en streeft ernaar dit verder uit te breiden, over de grenzen van afdelingen, centrum, huis en regio heen.

  Om de toekomst van de gezondheidszorg te verkennen, staat het Maastricht UMC+ open voor samenwerking en ideeën. We zien kansen in de integratie van ons ziekenhuis met de gehele universiteit, kansen binnen het regionale samenwerkingsverband van de Intensive Care units Zuid-Oost Nederland (ICUZON), kansen in het actief participeren van intensivisten in het management van het Regionaal Overleg Acute Zorg, kansen over de grens van ons land.

  Exterieur Maastricht UMC+ 2016 in de avond - (C) Alf Mertens Fotografie